हिन्द स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी - 

 • 1

  जवाहरलाल नेहरु 

 • 2

  सुभाषचन्द्र बोस 

 • 3

  मोहनदास करमचन्द गाँधी 

 • 4

  दादाभाई नौरोजी 

Answer:- 3

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book