इन्कलाब जिन्दाबाद का नारा किसने दिया - 

 • 1

  चन्द्रशेखर आजाद 

 • 2

  सुभाष चन्द्र बोस

 • 3

  भगत सिंह 

 • 4

  जवाहर लाल नेहरु 

Answer:- 3

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book