लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी -

 • 1

  माइकल एंजलो

 • 2

  टीटीअन

 • 3

  लिओनार्डो द विन्ची

 • 4

  राफेल

Answer:- 3

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book